Wariant platynowy

Zalety pakietu

 • 24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
 • 3 lekarzy pierwszego kontaktu – do 24h – bez limitu
 • 24 lekarzy specjalistów – do 5 dni – bez limitu – bez skierowań
 • psychiatra, psycholog (4 wizyty w roku)
 • konsultacje profesorskie
 • 25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach partnerskich – na usługi poza wariantem
 • prowadzenie ciąży
 • testy alergiczne i odczulanie z lekiem pacjenta
 • całodobowe wizyty domowe
 • 24h pomoc ambulatoryjna
 • profilaktyczny przegląd stanu zdrowia
 • roczny bilans stanu zdrowia
 • usługi pielęgniarskie
 • 22 zakresy badan laboratoryjnych – 230 rodzajów
 • 25 zakresów badań diagnostycznych
 • bezpłatne szczepienia p/grypie: konsultacja, iniekcja, szczepionka
 • bezpłatne szczepienia p/WZW typu B
 • stomatologia: bezpłatne usuwanie kamienia nazębnego, lakowanie zębów bezpłatnie, 20 % zniżki
  na leczenie stomatologiczne w placówkach POLMED
 • 9 zakresów zabiegów rehabilitacyjnych: 40 zabiegów w roku
 • 61 zakresów zabiegów chirurgii 1 dnia – do kwoty 650 zł bezpłatnie
 • bezpłatny 24h transport medyczny na terenie kraju- do 300 km + 10 % zniżki

Pakiet indywidualny (dla jednej osoby)

Pakiet Partnerski (dla małżonków/partnerów)

Pakiet Rodzinny *

* (współmałżonek/partner oraz ich wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia)

Powrót do strony oferty