Wariant pomarańczowy

Zalety pakietu

Mother and Baby.jpg

  • 24h Infolinia Medyczna – 7 dni w tygodniu – 365 dni w roku
  • 3 lekarzy pierwszego kontaktu – do 24H – bez limitu
  • 7 lekarzy specjalistów – do 5 dni – bez limitu – bez skierowań
  • 25% zniżki w placówkach POLMED, 15% zniżki w placówkach partnerskich – na usługi poza wariantem
  • usługi pielęgniarskie
  • 22 rodzaje badań laboratoryjnych
  • 6 zakresów badań diagnostycznych

Pakiet indywidualny (dla jednej osoby)

Pakiet Partnerski (dla małżonków/partnerów)

Pakiet Rodzinny *

* (współmałżonek/partner oraz ich wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia)

Powrót do strony oferty