Tel. 513 338 302

Zakres wariantów AXA

Wysokości i zakresy świadczeń wypłacane w zależności od wybranej składki - Polisa Ochronna AXA:

Zgon w wyniku wypadku komunikacyjnego
125 zł: 350.000 zł
89 zł: 350.000 zł
58 zł: 180.000 zł
Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku
125 zł: 210.000 zł
89 zł: 210.000 zł
58 zł: 100.000 zł
Zgon w wyniku zawału serca lub udaru mózgu K= 6 miesięcy
125 zł: 140.000 zł
89 zł: 140.000 zł
58 zł: 80.000 zł
Zgon K= 6 miesięcy
125 zł: 70.000 zł
89 zł: 70.000 zł
58 zł: 40.000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku
125 zł: 700 zł
89 zł: 500 zł
58 zł: 400 zł
Niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku
125 zł: 50.000 zł
89 zł: 50.000 zł
58 zł: 30.000 zł
Pobyt w szpitalu na skutek wypadku komunikacyjnego za 1 dzień pobytu
125 zł: 500 zł
89 zł: 330 zł
58 zł: 250 zł
Pobyt w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku za 1 dzień pobytu
125 zł: 300 zł
89 zł: 180 zł
58 zł: 140 zł
Pobyt w szpitalu z powodu choroby, obrażenia ciała K=3 m-ce
125 zł: 100 zł
89 zł: 80 zł
58 zł: 60 zł
Pobyt na OIOM/OIT
125 zł: 500 zł
89 zł: 500 zł
58 zł: 500 zł
Rekonwalescencja K=3 m-ce
125 zł: 250 zł
89 zł: 250 zł
58 zł: 250 zł
Sanatorium K=3 m-ce
125 zł: 500 zł
89 zł: 500 zł
58 zł: 500 zł
Poważne zachorowanie K=3 m-ce
125 zł: 28.000 zł
89 zł: 10.000 zł
58 zł: 10.000 zł
Zgon rodzica na skute nieszczęśliwego wypadku
125 zł: 4.000 zł
89 zł:
58 zł: 2.000 zł
Zgon rodzica K=6 m-cy
125 zł: 2.000 zł
89 zł:
58 zł: 1.000 zł

Inne warianty Ubezpieczeń


Umowa może być zawarta przez osobę, która ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 55 roku życia


Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach wariantów ubezpieczenia jest AXA Życie TU.

K – Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Stawka za pobyt w szpitalu dotyczy – pierwszych 15 dni pobytu, następne dni – 50% wartości,  (max 180 dni)

Uwagi:
Dla żadnego wariantu nie są wymagane badania lekarskie