Zgłoszenie wypłaty świadczenia

aby złożyć – w WARTA zrób to on-line klikając tutaj:

pamiętając, że będziesz potrzebował podać:

Serie i numer polisy (znajdują się na certyfikacie)

Ubezpieczającego, jest nim Kancelaria EPAL Sp. zoo z siedzibą Wrocław,

datę zatrudnienia –  jest to data rozpoczęcia ubezpieczenia (podana na certyfikacie)

Uwaga ważne!

Jeśli w momencie zdarzenia objęte ono było karencją w WARTA, ale ubezpieczenie jest kontynuacją po przejściu z innego TU, – będziesz także potrzebował dołączyć do dokumentów zaświadczenie o poprzednim ubezpieczeniu, które powinien wystawić poprzedni Ubezpieczający.




aby złożyć – w UNIQA możesz to zrobić w jeden z poniższych sposobów:

1. Mailowo – W treści maila opisujemy zdarzenie dotyczące wypłaty świadczenia, załączamy właściwe dokumenty (patrz w dalszej części strony) w formie skanów i wysyłamy mailem na adres: centrum.pomocy@uniqa.pl .

Wzór treści maila tutaj.


2. Pocztą – należy poniżej, zapoznać się z informacją jakie dokumenty są wymagane w przypadku danego zdarzenia. Po ich przygotowaniu (kserokopie) – przesyłamy je pocztą  na adres:

Centrum Likwidacji Szkód UNIQA, ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź

Proszę pamiętać o pisemnym wskazaniu numeru polisy, PESELu ubezpieczonego i na jakie konto ma być wypłacona kwota świadczenia.


3. On line – należy poniżej, obok właściwego zdarzenia kliknąć ikonkę „Wyślij zgłoszenie online” i mieć przygotowane skany odpowiednich do zdarzenia dokumentów (patrz w dalszej części strony).

 

Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online