Zgłoszenie wypłaty świadczenia

Zgłoszenie szkody w TU WARTA możesz dokonać za pośrednictwem:

  •  formularza internetowego

    zrobisz to klikając tutaj

  •  zamówionej rozmowy telefonicznej wysyłając SMS o treści SZKODA na numer 661 001 581.
  •  telefonu na numer 502 308 308  lub 801 308 308 (również do kontaktu z zagranicy).
  •  korespondencji papierowej na adres: TUnŻ „WARTA” S.A. Skrytka Pocztowa nr 1013, 00-950 Warszawa 1

pamiętając, że będziesz potrzebował podać:

Serie i numer polisy (znajdują się na certyfikacie)

Ubezpieczającego, jest nim Kancelaria EPAL Sp. z o.o z siedzibą Wrocław,

datę zatrudnienia –  jest to data rozpoczęcia ubezpieczenia (podana na certyfikacie)

Pamiętaj o przygotowaniu kopii, skanów właściwych dla zdarzenia dokumentów.

Wykaz oczekiwanych dokumentów w TU Warta znajduje się tutaj;

kliknij

 

 

 

Uwaga ważne!

Jeśli w momencie zdarzenia objęte ono było karencją w WARTA, ale ubezpieczenie jest kontynuacją po przejściu z innego TU, – będziesz także potrzebował dołączyć do dokumentów zaświadczenie o poprzednim ubezpieczeniu, które powinien wystawić poprzedni Ubezpieczający.

 aby zgłosić szkodę w UNIQA możesz to zrobić w jeden z poniższych sposobów:

1. Mailowo – W treści maila opisujemy zdarzenie dotyczące wypłaty świadczenia, załączamy właściwe dokumenty (patrz w dalszej części strony) w formie skanów i wysyłamy mailem na adres: centrum.pomocy@uniqa.pl .

Wzór treści maila tutaj.


2. Pocztą – należy poniżej, zapoznać się z informacją jakie dokumenty są wymagane w przypadku danego zdarzenia. Po ich przygotowaniu (kserokopie) i wypełnieniu odpowiedniego wniosku, przesyłamy je pocztą  na adres:

UNIQA TUnŻ SA, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

Druki – wnioski o wypłatę świadczenia z tytułu

Urodzenie dziecka

Zgon

Ciężkiego zachorowania/pobytu w szpitalu

Trwałego uszczerbku na zdrowiu

Proszę pamiętać o pisemnym wskazaniu numeru polisy, PESELu ubezpieczonego i na jakie konto ma być wypłacona kwota świadczenia.

 


3. On line – należy poniżej, obok właściwego zdarzenia kliknąć ikonkę „Wyślij zgłoszenie online” i mieć przygotowane skany odpowiednich do zdarzenia dokumentów (patrz w dalszej części strony).

Aby skontaktować się z TU UNIQAkliknij ten link

Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online
Wyślij zgłoszenie online