Więcej

RODZINNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

Niestety w życiu każdego z nas zdarzają się przykre lub trudne sytuacje, w wyniku których nagle potrzebujemy dodatkowych pieniędzy.

Na pewno znasz takie sytuacje z własnego doświadczenia lub doświadczenia bliskich i znajomych. Może to być choroba, wypadek, a nawet śmierć kogoś bliskiego, ale i wielkie szczęście jak urodzenie dziecka.

Taka nagła sytuacja może spotkać Ciebie lub Twoich bliskich w każdej chwili. Warto już teraz zabezpieczyć się przed nią. Jak to zrobić i nie nadwyrężać swojego budżetu? To proste – z pomocą przychodzi Ci indywidualne ubezpieczenie na życie.

Jest ono najbardziej optymalnym sposobem zapewnienia sobie i bliskim w nagłych sytuacjach nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych wpłacając co miesiąc np. tylko 42 złote.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

OWU  „EKSTRABIZNES PLUS” WARTA wraz z dodatkowymi postanowieniami dostępne są  na stronie: Druki

OWU dla „Ubezpieczenia Rodzinnego” UNIQA – dostępne są tutaj

Co wchodzi w zakres polisy na życie?

Ubezpieczony zostaje objęty odpowiedzialnością Towarzystwa bez wymogu wykonywania dodatkowych badań, m. innymi z tytułu:

 • Zgonu
 • Zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Zgonu w wyniku udaru mózgu lub zawału serca
 • Uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ciężkiego zachorowania (np. nowotwór, zawał, itp)
 • Zgonu rodziców lub teściów
 • Pobytu w szpitalu
 • Urodzenia dziecka
 • inne

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczonym może zostać osoba, która:

 • ukończyła 18 lat i nie ukończyła 57 roku życia.
 • w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym,  w szpitalu, w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w innej podobnej placówce.
 •  nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (zwolnienie nie dotyczy złamania, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)),
 • w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia podpisania deklaracji nie chorowały i nie chorują na: nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wadę serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, choroby psychiczne.

Wyłączenia Odpowiedzialności

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem niżej wymienionych zawodów lub czynności:

 1. górnik,
 2. konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy,
 3. ochroniarz z pozwoleniem na broń,
 4. elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,
 5. kaskader,
 6. pirotechnik,
 7. korespondent wojenny,
 8. żołnierz zawodowy,
 9. strażak,
 10. policjant,
 11. marynarz,
 12. ratownik,
 13. funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 14. treser zwierząt niebezpiecznych,
 15. opiekun zwierząt w zoo lub cyrku,
 16. akrobata,
 17. artysta cyrkowy,
 18. sportowiec zawodowy,
 19. osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów,
 20. pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
 21. pracownik rybołówstwa dalekomorskiego,
 22. personel samolotów.

Przystąpienie do Ubezpieczenia

 • Aby dołączyć do grupy należy wybrać stosowny do potrzeb wariant i następnie wypełnić deklarację ubezpieczeniową.
 • Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest:

1. przesłanie deklaracji do 30 dnia miesiąca poprzedzającego okres ochrony na adres  podany w zakładce kontakt.

2. wpłata pierwszej składki do 30 dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony.

Każdy ubezpieczony otrzymuje  indywidualny nr konta bankowego, na który należy wpłacać składki.

 

Poznaj warianty

 

Masz pytania?

Zadzwoń pod numer 513 338 302 lub zostaw nam poniżej swój numer oraz godziny kontaktu, a my doradzimy Ci w wyborze najlepszego rozwiązania.