Zakresy świadczeń w zależności od pakietu

Składka miesięczna w zł

85

105

155

260

24h Infolinia Medyczna

tak

tak

tak

tak

3 lekarzy pierwszego kontaktu

tak

tak

tak

tak

Nielimitowana Opieka Lekarzy Specjalistów
- do 5 dni od zgłoszenia, bez skierowania

tak

10 z 27 specjalistów

tak

10 z 27 specjalistów

tak

27 z 27 specjalistów

tak

27 z 27 specjalistów

Pomoc ambulatoryjna

tak

tak

tak

Całodobowe wizyty domowe

tak

Prowadzenie ciąży

tak

tak

tak

Badania laboratoryjne

tak

9 z 23 badań

tak

9 z 23 badań

tak

9 z 23 badań

tak

23 z 23 badań

Badania diagnostyczne

tak

5 z 23 badań

tak

5 z 23 badań

tak

5 z 23 badań

tak

23 z 23 badań

Szczepienia ochronne

tak

tak

tak


Wariant
Indywidualny

wnwnwnwn


Wariant
Partnerski

wnwnwnwn


Wariant
Rodzinny

wnwnwnwn

Wydrukowanie wniosku, podpisanie oraz odesłanie na adres naszej Kancelarii oraz opłacenie pierwszej składki – rozpocznie świadczenie usługi. Brak składki i/lub brak odesłania Umowy-Wniosku, nie powoduje żadnych skutków formalnych.

Cena pakietu partnerskiego = 2 x cena pak. indywidualnego.

Cena pakietu rodzinnego =2,5 x cena pak. indywidualnego*

* (współmałżonek/partner oraz ich wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia)