Ubezpiecz najcenniejsze

... życie

dlaczego?

Niestety w życiu każdego z nas zdarzają się przykre lub trudne sytuacje, w wyniku których nagle potrzebujemy dodatkowych pieniędzy.

Na pewno znasz takie sytuacje z własnego doświadczenia lub doświadczenia bliskich i znajomych. Może to być choroba, wypadek, a nawet śmierć kogoś bliskiego, ale i wielkie szczęście jak urodzenie dziecka.

dla kogo?

Ubezpieczeniem rodzinnym może zostać objęta osoba, która:

– ukończyła 18 lat i nie ukończyła 65 roku życia*.

– w dacie podpisania deklaracji  nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym,  w szpitalu, w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w innej podobnej placówce.

nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyłączenia

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem niżej wymienionych zawodów lub czynności: 

zadzwoń 513 338 302

poniedziałek-piątek od 9:00 do 17:00