Ubezpieczenie rodzinne

na życie

Polisa Rodzinna - Ubezpieczenie na życie

polisa online

Niestety w życiu każdego z nas zdarzają się przykre lub trudne sytuacje, w wyniku których nagle potrzebujemy dodatkowych pieniędzy, a mogą one mieć swoje źródło w wypłacie z ubezpieczenia.

Na pewno znasz takie sytuacje z własnego doświadczenia lub doświadczenia bliskich i znajomych. Może to być choroba, wypadek, a nawet śmierć kogoś bliskiego, ale i wielkie szczęście jak urodzenie dziecka.

polisa na życie
polisa online

dla kogo?

Ubezpieczeniem rodzinnym może zostać objęta osoba, która:

– ukończyła 18 lat i nie ukończyła 55 roku życia*.

– w dacie podpisania deklaracji  nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym,  w szpitalu, w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w innej podobnej placówce.

nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wyłączenia

Ubezpieczenia Warta UNIQA

Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wykonywaniem niżej wymienionych zawodów lub czynności: 

warta

ubezpieczenia na Życie

zadzwoń - 71 72 300 32

poniedziałek-piątek od 9:00 do 17:00

polisa online

Polisa rodzinna – ubezpieczenie na życie to bezpieczeństwo ubezpieczonego i rodziny w przypadku niespodziewanego zdarzenia losowego. 

Posiadanie polisy rodzinnej – ubezpieczenia na życie jest odpowiedzialnym  zabezpieczeniem rodziny na wypadek kryzysu jaki może nastąpić w sytuacji niespodziewanego zdarzenia: wypadku, pobytu w szpitalu czy nawet śmierci. Jest to najbardziej optymalny sposób zapewnienia środków materialnych w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych, wpłacając składkę miesięczną np. tylko 57 zł.  Zobacz ubezpieczenie na życie cennik.

Ubezpieczenie na życiepolisę rodzinną oferujemy jako ubezpieczenie na życie online co znaczy, że można rozpocząć to indywidualne ubezpieczenie (także od następstw nieszczęśliwych wypadków) poprzez wypełnienie online wniosku o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie. (Ubezpieczenie ma charakter grupowy ponieważ przystępujący dołącza do istniejącej już grupy, którą tworzą wszyscy nasi klienci od roku 2004).

Polisa rodzinna oznacza, że w ramach większości wariantów tego ubezpieczenia przysługuje ubezpieczonemu świadczenie także w wypadku określonych poniżej zdarzeń, które mogą się wydarzyć w jego najbliższej rodzinie takich jak np.

  • Śmierć współmałżonka
  • Śmierć rodzica/teścia
  • Urodzenie się dziecka

Podstawową funkcją ubezpieczenia na życie jest „ubezpieczenie od śmierci” jak potocznie często określa się indywidualne ubezpieczenie gwarantujące w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej, osobie (lub osobom) uposażonym wypłatę w znacznej wysokości.