Zgłaszanie wypłaty świadczeń

Zgłoszenie szkody do TU WARTA

możesz dokonać za pośrednictwem:

 • formularza internetowego /przycisk poniżej/
 •  zamówionej rozmowy telefonicznej wysyłając SMS o treści SZKODA na numer 661 001 581
 •  telefonu na numer 502 308 308 lub 801 308 308 (również do kontaktu z zagranicy)
 •  korespondencji papierowej na adres: TUnŻ „WARTA” S.A. Skrytka Pocztowa nr 1013, 00-950 Warszawa

pamiętając, że będziesz potrzebował podać:

 • Serie i numer polisy (znajdują się na certyfikacie)
 • Ubezpieczającego, jest nim Kancelaria EPAL Sp. z o.o z siedzibą Wrocław,
 • „datę zatrudnienia”, którą jest data rozpoczęcia ubezpieczenia (podana na certyfikacie)

Pamiętaj o przygotowaniu kopii, skanów właściwych dla zdarzenia dokumentów.

Kliknij i tu i zobacz jakich dokumentów oczekuje TU Warta przy różnych zdarzeniach.

Jeśli zgłosiłeś już zdarzenie, zobacz status zgłoszenia wypłaty świadczenia.

Zgłoszenie szkody do TU UNIQA

możesz dokonać za pośrednictwem:
 • Mailowo – w treści maila opisujemy zdarzenie dotyczące wypłaty świadczenia, załączamy właściwe dokumenty w formie skanów i wysyłamy mailem na adres centrum.pomocy@uniqa.pl
 • Pocztą – należy zapoznać się z informacją jakie dokumenty są wymagane w przypadku danego zdarzenia. Po ich przygotowaniu (kserokopie) i napisaniu odręcznie pisma ze wskazaniem numeru konta do wypłaty, przesyłamy je pocztą  na adres:
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

 • Kontaktując się z Infolinią pod nr 22 599 95 22
 • On line (NAJSZYBSZY SPOSÓB)– należy poniżej, kliknąć  „Wyślij zgłoszenie online” i mieć przygotowane skany odpowiednich do zdarzenia dokumentów
pamiętając, że będziesz potrzebował podać:
 • Serie i numer polisy (znajdują się na certyfikacie)
 • Ubezpieczającego, jest nim Kancelaria EPAL Sp. z o.o z siedzibą Wrocław,
 • nr PESEL
Pamiętaj o przygotowaniu kopii, skanów właściwych dla zdarzenia dokumentów.

Jeśli zgłosiłeś już zdarzenie, zobacz status zgłoszenia wypłaty świadczenia.