OWU i OWUD z załącznikami

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia UNIQA

Regulamin opłacania składek

Zapoznaj się z zasadami opłacania składek na ubezpieczenia w naszej Kancelarii

Druk zmiany danych

Kiedy chcesz zmienić ważne dane w swoim ubezpieczeniu (nazwisko, uposażony, adres, małżonek) pobierz ten druk

Tabela Wariantów

Pobierz tabelę porównującą wszystkie nasze aktualne ubezpieczenia i porównaj np. w pracy wraz z innymi pracownikami

Wzór deklaracji - wniosku

Zapoznaj się z wzorem dokumentu jaki należy podpisać przed przystąpieniem do ubezpieczenia

Oświadczenie dla związku nieformalnego

Jeśli żyjesz w związku nieformalnym, aby TU traktowało partnera jak małżonka - pobierz i wypełnij ten dokument

OWU i OWUD z załącznikami

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA

Regulamin opłacania składek

Zapoznaj się z zasadami opłacania składek na ubezpieczenia w naszej Kancelarii

Katalog poważnych zachorowań

Zobacz jakie choroby są uznawane za poważne zachorowania

Tabela Wariantów

Pobierz tabelę porównującą wszystkie nasze aktualne ubezpieczenia i porównaj np. w pracy wraz z innymi pracownikami

Druk deklaracji - wniosku (składka 57 zł)

Wzór druku deklaracji wniosku do ubezpieczenia

Dokumenty do wypłaty

Wykaz dokumentów oczekiwanych przez TU Warta przy składaniu wniosku o wypłatę odszkodowania

OWU Pakietu Ochronnego

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Ochrona z Plusem"

OWU "Best Doctors"

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Best Doctors"

Wzór wniosku "Best Doctors"

Zapoznaj się z wzorem wniosku do ubezpieczenia.