logo uniqa
4757733 business document file office paper sheet

OWU i OWUD z załącznikami

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia UNIQA

1470399671 SEO

Regulamin opłacania składek

Zapoznaj się z zasadami opłacania składek na ubezpieczenia w naszej Kancelarii

1470399656 Branding

Druk zmiany danych

Kiedy chcesz zmienić ważne dane w swoim ubezpieczeniu (nazwisko, uposażony, adres, małżonek) pobierz ten druk

4757732 book business document file folder office paper

Tabela Wariantów

Pobierz tabelę porównującą wszystkie nasze aktualne ubezpieczenia i porównaj np. w pracy wraz z innymi pracownikami

4757727 chat communication email interaction letter mail message

Wzór deklaracji - wniosku

Zapoznaj się z wzorem dokumentu jaki należy podpisać przed przystąpieniem do ubezpieczenia

1470399656 Branding

Oświadczenie dla związku nieformalnego

Jeśli żyjesz w związku nieformalnym, aby TU traktowało partnera jak małżonka - pobierz i wypełnij ten dokument

logo warta1
4757733 business document file office paper sheet

OWU i OWUD z załącznikami

Pobierz Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA

1470399671 SEO

Regulamin opłacania składek

Zapoznaj się z zasadami opłacania składek na ubezpieczenia w naszej Kancelarii

4757734 archive data document file folder paper sheet

Katalog poważnych zachorowań

Zobacz jakie choroby są uznawane za poważne zachorowania

4757732 book business document file folder office paper

Tabela Wariantów

Pobierz tabelę porównującą wszystkie nasze aktualne ubezpieczenia i porównaj np. w pracy wraz z innymi pracownikami

1470399656 Branding

Druk deklaracji - wniosku (składka 57 zł)

Wzór druku deklaracji wniosku do ubezpieczenia

1470399667 Newsletter e1563639087365

Dokumenty do wypłaty

Wykaz dokumentów oczekiwanych przez TU Warta przy składaniu wniosku o wypłatę odszkodowania