Ubezpieczeniem rodzinnym może zostać objęta osoba, która:

  • ukończyła 18 lat i w zależności od wybranego wariantu nie ukończyła 55, 57 lub 65 roku życia.
  • w dacie podpisania deklaracji uczestnictwa nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym,  w szpitalu, w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w innej podobnej placówce.
  •  nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisania deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni (zwolnienie nie dotyczy złamania, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych i górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego i migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)),
  • w ciągu ostatnich 5 lat licząc od dnia podpisania deklaracji nie chorowały i nie chorują na: nowotwór, cukrzycę, przewlekłą niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wadę serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C, choroby psychiczne.w zależności