Tabela porównawcza wszystkich oferowanych aktualnie wariantów ubezpieczenia Warta, UNIQA

Składka miesięczna w zł

74
(rodzinne)

82
(rodzinne)

86
(dla singla)

134
(rodzinne)

57
(rodzinne)

Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego (K 6M)

30.000

30.000

50.000

70.000

50.000

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

100.000

130.000

250.000

350.000

150.000

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

60.000

80.000

150.000

210.000

100.000

Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu

50.000

50.000

100.000

140.000

75.000

Zgon ubezpieczonego na skutek wypadku w pracy

60.000

80.000

150.000

140.000

100.000

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku (za 1% uszczerbku)

280

300

600

500

570

Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku

5.000

8.000

30.000

45.000

20.000

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego:
- za dzień pobytu w wyniku: choroba, ciąża (wyłączając poród fizjologiczny), obrażenia ciała

50

50

70

60

55

- za dzień pobytu w wyniku wypadku

140

140

200

300

150

- za dzień pobytu na OIOM

500

500

500

500

-

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego

240

240

400

500

200

- świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne - rekonwalescencja

250

250

250

250

15

Operacja medyczna (kl 1)

-

500

1.400

1.500

-

Poważne zachorowania (K 6M)

7.000

7.000

18.000

15.000

5.500

Zakres ubezpieczenia dla współmałżonka
Zgon małżonka lub partnera (K 6M)

6.000

6.000

-

7.000

10.000

Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku

16.000

16.000

-

20.000

27.000

Uszczerbek lub uszkodzenia ciała współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1%

-

-

-

200

-

Dzienne świadczenie szpitalne współmałżonka:
- za dzień pobytu w wyniku choroby (K 3M)

-

30

-

60

-

- za dzień pobytu w wyniku wypadku

-

100

-

120

-

- za dzień pobytu na OIOM

-

500

-

500

-

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego

-

200

-

220

-

- za dzień pobytu w sanatorium (K 3M)

-

500

-

500

-

- świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne - rekonwalescencja(K 3M)

-

250

-

250

-

Poważne zachorowanie współmałżonka (K 3M)

-

4.000

-

5.000

-

Zakres ubezpieczenia dla dziecka
Zgon dziecka (K 6M)

3.000

3.000

-

5.000

5.000

Zgon dziecka w wyniku wypadku

5.000

5.000

-

10.000

10.000

Urodzenie się dziecka (K 10M)

1.000

1.200

-

1.700

1.000

Urodzenie się martwego noworodka

2.000

2.000

-

3.000

-

Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia (K 10M)

-

2.400

-

3.200

-

Poważne zachorowania dziecka (K 6M)

-

5.000

-

15.000

-

Zakres ubezpieczenia dla rodziców/teściów
Zgon rodzica (K 6M)

1.300

1.400

-

2.000

2.000

Zgon rodzica w wyniku wypadku

2.000

2.000

-

3.000

2.500

Zgon rodzica małżonka lub partnera (K 6M)

1.300

1.400

-

2.000

2.000

Zgon rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku

2.000

2.000

-

3.000

2.500

wnwnwnwnwn