Aby rozpocząć proces przystąpienia do ubezpieczenia

w TU UNIQA ze składką 134 zł miesięcznie

proszę  wypełnić swoimi danymi poniższy formularz oraz zapoznać się z OWU /kliknięcie w link otworzy nowe okno/

Proszę pamiętać, że przystąpić do ubezpieczenia mogą osoby w wieku 18 do 55 lat

  Oświadczam, że:
  1. przez ostatnie 5 lat nie rozpoznano u mnie: choroby serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego przekraczającego 160/100, udaru mózgu, epilepsji, niedowładu, choroby nerek, choroby psychicznej, cukrzycy, choroby wątroby, choroby reumatycznej, stwardnienia rozsianego, choroby zakaźnej,szczególnie WZW typu B, typu C, HIV, guza, nowotworu:
  2. Nie przebywam w szpitalu i nie planuję hospitalizacji ani leczenia operacyjnego.
  3. Nie przebywałem(am) w ciągu 3 ostatnich lat na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem ciąży, porodu, leczenia prostych – bez powikłań; złamań, skręceń lub zwichnięć).
  4. Nie mam orzeczonej niezdolności do pracy ani samodzielnej egzystencji.
  (proszę zaznaczyć pole)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UNIQA Życie, jedynie w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.
  (proszę zaznaczyć pole)