Wysokości i zakresy świadczeń wypłacane przy zdarzeniu ubezpieczeniowym w zależności od wybranej składki. Polisa Ochronna.

Składka miesięcznakarencja

VIP 134 zł

76 zł

50 zł

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

350.000

210.000

120.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

210.000

140.000

80.000

Zgon z powodu udaru mózgu lub zawału serca6 m-cy

140.000

140.000

70.000

Zgon6 m-cy

70.000

70.000

40.000

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

500

500

400

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

45.000

50.000

8.000

Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień pobytu)

120

180

120

Pobyt w szpitalu w celu leczenia (za 1 dzień pobytu)3 m-ce

60

60

40

Pobyt w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego (za 1 dzień pobytu)

500

180

120

Pobyt w szpitalu na OIOM/OIT

500

500

500

Poważne zachorowanie6 m-cy

15.000

10.000

8.000

Sanatorium6 m-cy

500

500

500

Zgon rodziców ubezpieczonego6 m-cy

2.000

-

-

Operacja medyczna3 m-ce

300-1500

300-1500

180-900

Rekonwalescencja3 m-ce

250

250

250

Opieka 24
Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny

do 3.000

do 3.000

do 3.000

Śmierć współmałżonka na skutek wypadku

20.000

-

-

Śmierć współmałżonka6 m-cy

7.000

-

-

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała małżonka na skutek wypadku (za 100% uszczerbku)

20.000

-

-

Pobyt współmałżonka w szpitalu na skutek wypadku kom. (za 1 dzień pobytu)

160

-

-

Pobyt współmałżonka w szpitalu na skutek wypadku (za 1 dzień pobytu)

60

-

-

Pobyt współmałżonka w szpitalu (za 1 dzień pobytu)3 m-ce

30

-

-

Pobyt współmałżonka w szpitalu OIOM/OIT (za 1 dzień pobytu)

500

-

-

Poważne zachorowanie współmałżonka3 m-ce

5.000

-

-

Śmierć dziecka na skutek wypadku

10.000

-

-

Śmierć dziecka

5.000

-

-

Pobyt dziecka w szpitalu na skutek wypadku kom. (za 1 dzień pobytu)

160

-

-

Pobyt dziecka w szpitalu na skutek wypadku (za 1 dzień pobytu)

60

-

-

Pobyt dziecka w szpitalu (za 1 dzień pobytu)3 m-ce

30

-

-

Poważne zachorowanie dziecka3 m-ce

15.000

-

-

Urodzenie żywego dziecka10 m-cy

1.700

-

-

Urodzenie dziecka wymagającego leczenia (Argar 1-4 pkt)10 m-cy

3.200

-

-

Urodzenie dziecka wymagającego leczenia (Argar 5-8 pkt)10 m-cy

2.700

-

-

Urodzenie martwego noworodka6 m-cy

3.000

-

-

Śmierć rodziców ubezpieczonego na skutek wypadku

3.000

-

-

Śmierć rodziców/teściów ubezpieczonego6 m-cy

2.000

-

-

wnwnwn

Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach wariantów ubezpieczenia jest UNIQA Życie TU.

Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Stawka za pobyt w szpitalu dotyczy – pierwszych 15 dni pobytu, następne dni – 50% wartości,  (max 90 dni)

Dla żadnego wariantu NIE są wymagane badania lekarskie

We wniosku należy złożyć jedynie oświadczenie o treści;

oświadczam, że:
1. przez ostatnie 5 lat nie rozpoznano u mnie: choroby serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego przekraczającego 160/100, udaru mózgu, epilepsji, niedowładu, choroby nerek, choroby psychicznej, cukrzycy, choroby wątroby, choroby reumatycznej, stwardnienia rozsianego, choroby zakaźnej,szczególnie WZW typu B, typu C, HIV, guza, nowotworu:
2. Nie przebywam w szpitalu i nie planuję hospitalizacji ani leczenia operacyjnego.
3. Nie przebywałem(am) w ciągu 3 ostatnich lat na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem ciąży, porodu, leczenia prostych – bez powikłań; złamań, skręceń lub zwichnięć).
4. Nie mam orzeczonej niezdolności do pracy ani samodzielnej egzystencji.

Umowa może być zawarta przez osobę, która ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 55 roku życia.