Wysokości i zakresy świadczeń wypłacane przy zdarzeniu ubezpieczeniowym. Warianty ubezpieczenia na życie.

Składka miesięczna w zł

134

68

57

50

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

350.000

170.000

110.000

100.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

210.000

115.000

80.000

70.000

Zgon z powodu udaru mózgu lub zawału serca (karencja 6 m-cy)

140.000

85.000

65.000

60.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy

140.000

115.000

110.000

100.000

Zgon (karencja 6 m-cy)

70.000

57.000

35.000

30.000

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

500

600

435

380

Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu lub zawału serca (za 1% uszczerbku)

-

-

-

-

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (Inwalidztwo)

45.000

20.000

15.000

8.000

Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień pobytu)

300

200

170

72,50

Pobyt w szpitalu w celu leczenia (za 1 dzień pobytu) (karencja 6 m-cy)

60

60

55

45

Pobyt w szpitalu w celu rehabilitacji (za 1 dzień pobytu) (karencja 1 m-c)

-

15

-

-

Pobyt w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego (za 1 dzień pobytu)

500

250

220

100

Pobyt w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego przy pracy (za 1 dzień pobytu)

500

250

220

100

Pobyt w szpitalu z powodu udaru lub zawału (za 1 dzień pobytu)

100

150

120

72,50

Poważne zachorowanie (karencja 6 m-cy)

15.000

6.200

4.250

4.000

Poważne zachorowanie dziecka(karencja 6 m-cy)

15.000

-

-

-

Niezdolność do samodzielnej egzystencji (karencja 6 m-cy)

-

10.000

10.000

-

Zgon współmałżonka /partnera (karencja 6 m-cy)

7.000

10.000

9.000

8.500

Zgon współmałżonka /partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20.000

27.000

24.000

20.100

Zgon współmałżonka /partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku kom.

20.000

40.000

40.000

30.100

Urodzenie się żywego dziecka (karencja 10 m-cy)

1.700

1.000

800

-

Zgon dziecka (karencja 6 m-cy)

5.000

5.000

-

-

Zgon dziecka w wyniku wypadku

10.000

10.000

-

-

Zgon rodzica/teścia (karencja 6 m-cy)

2.000

2.000

1.650

1.540

Zgon rodzica/teścia w wypadku

3.000

2.500

2.100

1.540

wnwnwnwn

Proszę pamiętać, że przystąpić do ubezpieczenia mogą osoby w wieku 18 do 57 lat

Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach wariantu nr 1 jest: UNIQA TU Na Życie S.A. wariantów 2, 3 i 4 jest: WARTA TUnŻ S.A.

Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Stawka za pobyt w szpitalu dotyczy – pierwszych 15 dni pobytu, następne dni – 50% wartości,  (max 180 dni)

Dla żadnego wariantu NIE są wymagane badania lekarskie, należy natomiast we wniosku podpisać „Oświadczenie” o podobnej treści:

Oświadczam, że:
1. przez ostatnie 5 lat nie rozpoznano u mnie: choroby serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego przekraczającego 160/100, udaru mózgu, epilepsji, niedowładu, choroby nerek, choroby psychicznej, cukrzycy, choroby wątroby, choroby reumatycznej, stwardnienia rozsianego, choroby zakaźnej,szczególnie WZW typu B, typu C, HIV, guza, nowotworu:
2. Nie przebywam w szpitalu i nie planuję hospitalizacji ani leczenia operacyjnego.
3. Nie przebywałem(am) w ciągu 3 ostatnich lat na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem ciąży, porodu, leczenia prostych – bez powikłań; złamań, skręceń lub zwichnięć).
4. Nie mam orzeczonej niezdolności do pracy ani samodzielnej egzystencji.