Wysokości i zakresy świadczeń wypłacane przy zdarzeniu ubezpieczeniowym. Warianty ubezpieczenia na życie.

Składka miesięczna w zł

74
(rodzinne)

82
(rodzinne)

86
(dla singla)

134
(rodzinne)

Zakres ubezpieczenia dla Ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego (K 6M)

30.000

30.000

50.000

70.000

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego

100.000

130.000

250.000

350.000

Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku

60.000

80.000

150.000

210.000

Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu

50.000

50.000

100.000

140.000

Zgon ubezpieczonego na skutek wypadku w pracy

60.000

80.000

150.000

140.000

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku (za 1% uszczerbku)

280

300

600

500

Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku

5.000

8.000

30.000

45.000

Dzienne świadczenie szpitalne ubezpieczonego:
- za dzień pobytu w wyniku: choroba, ciąża (wyłączając poród fizjologiczny), obrażenia ciała

50

50

70

60

- za dzień pobytu w wyniku wypadku

140

140

200

300

- za dzień pobytu na OIOM

500

500

500

500

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego

240

240

400

500

- świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne - rekonwalescencja

250

250

250

250

Operacja medyczna (kl 1)

-

500

1.400

1.500

Poważne zachorowania (K 6M)

7.000

7.000

18.000

15.000

Zakres ubezpieczenia dla współmałżonka
Zgon małżonka lub partnera (K 6M)

6.000

6.000

-

7.000

Zgon małżonka lub partnera w wyniku wypadku

16.000

16.000

-

20.000

Uszczerbek lub uszkodzenia ciała współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1%

-

-

-

200

Dzienne świadczenie szpitalne współmałżonka:
- za dzień pobytu w wyniku choroby (K 3M)

-

30

-

60

- za dzień pobytu w wyniku wypadku

-

100

-

120

- za dzień pobytu na OIOM

-

500

-

500

- za dzień pobytu w wyniku wypadku komunikacyjnego

-

200

-

220

- za dzień pobytu w sanatorium (K 3M)

-

500

-

500

- świadczenie rehabilitacyjne poszpitalne - rekonwalescencja(K 3M)

-

250

-

250

Poważne zachorowanie współmałżonka (K 3M)

-

4.000

-

5.000

Zakres ubezpieczenia dla dziecka
Zgon dziecka (K 6M)

3.000

3.000

-

5.000

Zgon dziecka w wyniku wypadku

5.000

5.000

-

10.000

Urodzenie się dziecka (K 10M)

1.000

1.200

-

1.700

Urodzenie się martwego noworodka

2.000

2.000

-

3.000

Urodzenie się dziecka wymagającego leczenia (K 10M)

-

2.400

-

3.200

Poważne zachorowania dziecka (K 6M)

-

5.000

-

15.000

Zakres ubezpieczenia dla rodziców/teściów
Zgon rodzica (K 6M)

1.300

1.400

-

2.000

Zgon rodzica w wyniku wypadku

2.000

2.000

-

3.000

Zgon rodzica małżonka lub partnera (K 6M)

1.300

1.400

-

2.000

Zgon rodzica małżonka lub partnera w wyniku wypadku

2.000

2.000

-

3.000

wnwnwnwn

Proszę pamiętać, że przystąpić do ubezpieczenia mogą osoby w wieku 18 do 55 lat

Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach wariantów jest: 

UNIQA TU Na Życie S.A.

Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Stawka za pobyt w szpitalu dotyczy – pierwszych 15 dni pobytu, następne dni – 50% wartości,  (max 180 dni)

Dla żadnego wariantu NIE są wymagane badania lekarskie, należy natomiast we wniosku podpisać „Oświadczenie” tej treści:

Oświadczam, że:
1. przez ostatnie 5 lat nie rozpoznano u mnie: choroby serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego przekraczającego 160/100, udaru mózgu, epilepsji, niedowładu, choroby nerek, choroby psychicznej, cukrzycy, choroby wątroby, choroby reumatycznej, stwardnienia rozsianego, choroby zakaźnej,szczególnie WZW typu B, typu C, HIV, guza, nowotworu:
2. Nie przebywam w szpitalu i nie planuję hospitalizacji ani leczenia operacyjnego.
3. Nie przebywałem(am) w ciągu 3 ostatnich lat na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem ciąży, porodu, leczenia prostych – bez powikłań; złamań, skręceń lub zwichnięć).
4. Nie mam orzeczonej niezdolności do pracy ani samodzielnej egzystencji.