Wysokości i zakresy świadczeń wypłacane przy zdarzeniu ubezpieczeniowym. Warianty ubezpieczenia na życie.

Składka miesięczna w zł

60

57

47

42

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

240.000

150.000

90.000

84.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

140.000

100.000

60.000

56.000

Zgon z powodu udaru mózgu lub zawału serca (karencja 6 m-cy)

120.000

75.000

60.000

56.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy

140.000

100.000

90.000

84.000

Zgon (karencja 6 m-cy)

100.000

50.000

30.000

28.000

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

100

570

425

370

Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu lub zawału serca (za 1% uszczerbku)

100

-

-

-

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku (Inwalidztwo)

-

20.000

15.000

8.000

Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień pobytu)

-

150

150

120

Pobyt w szpitalu w celu leczenia (za 1 dzień pobytu) (karencja 6 m-cy)

-

55

52

42

Pobyt w szpitalu w celu rehabilitacji (za 1 dzień pobytu) (karencja 1 m-c)

-

15

-

-

Pobyt w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego (za 1 dzień pobytu)

-

200

200

170

Pobyt w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego przy pracy (za 1 dzień pobytu)

-

200

200

170

Pobyt w szpitalu z powodu udaru lub zawału (za 1 dzień pobytu)

-

120

110

95

Poważne zachorowanie (karencja 6 m-cy)

-

5.500

4.000

3.800

Niezdolność do samodzielnej egzystencji (karencja 6 m-cy)

-

10.000

10.000

-

Zgon współmałżonka /partnera (karencja 6 m-cy)

-

10.000

9.000

8.500

Zgon współmałżonka /partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku

-

27.000

24.000

20.100

Zgon współmałżonka /partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku kom.

-

40.000

40.000

30.100

Urodzenie się żywego dziecka (karencja 10 m-cy)

-

1.000

800

-

Zgon dziecka (karencja 6 m-cy)

-

5.000

-

-

Zgon rodzica/teścia (karencja 6 m-cy)

-

2.000

1.650

1.540

Zgon rodzica/teścia w wypadku

-

2.500

2.500

1.540

wnwnwnwn

Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach I wariantu ubezpieczenia jest UNIQA TU Na Życie S.A.

Wariant II, III i IV  – TUnŻ Warta SA

Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Stawka za pobyt w szpitalu dotyczy – pierwszych 15 dni pobytu, następne dni – 50% wartości,  (max 90 dni)

Dla żadnego wariantu NIE są wymagane badania lekarskie, należy natomiast we wniosku podpisać „Oświadczenie” tej treści:

Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej deklaracji:
a) nie przebywam oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania niniejszej deklaracji nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np.dziecko,małżonka),
b) nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo–leczniczym i innej podobnej placówce,
c) nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
.