Szczegółowy zakres wariantów

Wysokości i zakresy świadczeń wypłacane przy zdarzeniu ubezpieczeniowym w zależności od wybranej składki - Polisa Rodzinna:

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
60 zł: 240.000
57 zł: 150.000
47 zł: 90.000
42 zł: 84.000
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
60 zł: 140.000
57 zł: 100.000
47 zł: 60.000
42 zł: 56.000
Zgon ubezpieczonego z powodu udaru mózgu lub zawału sercaK= 6 miesięcy
60 zł: 120.000
57 zł: 75.000
47 zł: 60.000
42 zł: 56.000
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy
60 zł: 140.000
57 zł: 100.000
47 zł: 90.000
42 zł: 84.000
Zgon ubezpieczonego K= 6 miesięcy
60 zł: 100.000
57 zł: 50.000
47 zł: 30.000
42 zł: 28.000
Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku za 1 procent uszczerbku
60 zł: 100
57 zł: 570
47 zł: 425
42 zł: 370
Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu lub zawału serca za 1 procent uszczerbku
60 zł: 100
57 zł:
47 zł:
42 zł:
Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
60 zł:
57 zł: 20.000
47 zł: 15.000
42 zł: 8.000
Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku
60 zł:
57 zł: 150 za jeden dzień pobytu
47 zł: 150 za jeden dzień pobytu
42 zł: 120 za jeden dzień pobytu
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu poddania się leczeniu nie obejmuje pobytu na oddziale: położniczym, psychiatrycznym, rehabilitacji; K= 3 miesiące
60 zł:
57 zł: 55za jeden dzień pobytu
47 zł: 52za jeden dzień pobytu
42 zł: 42za jeden dzień pobytu
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu rehabilitacji K= 6 miesięcy
60 zł:
57 zł: 15 za każdy dzień pobytu (max 90 dni)
47 zł:
42 zł:
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego
60 zł:
57 zł: 200 za jeden dzień pobytu
47 zł: 200 za jeden dzień pobytu
42 zł: 170 za jeden dzień pobytu
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu NW komunik. przy pracy
60 zł:
57 zł: 200 za jeden dzień pobytu
47 zł: 200 za jeden dzień pobytu
42 zł: 170 za jeden dzień pobytu
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu udaru lub zawału
60 zł:
57 zł: 120 za jeden dzień pobytu
47 zł: 110 za jeden dzień pobytu
42 zł: 95 za jeden dzień pobytu
Ciężkie zachorowanie K= 6 miesięcy
60 zł:
57 zł: 5.500
47 zł: 4.000
42 zł: 3.800
Niezdolność do Samodzielnej Egzystencji K= 6 miesięcy
60 zł:
57 zł: 10.000
47 zł: 10.000
42 zł:
Zgon współmałżonka (partnera) K= 6 miesięcy
60 zł:
57 zł: 10.000
47 zł: 9.000
42 zł: 8.500
Zgon współmałżonka (partnera) w wyniku nieszczęśliwego wypadku
60 zł:
57 zł: 27.000
47 zł: 24.000
42 zł: 20.100
Zgon współmałżonka (partnera) w wyniku NW komunikacyjnego
60 zł:
57 zł: 40.000
47 zł: 40.000
42 zł: 30.100
Urodzenie się żywego dziecka K= 10 miesięcy
60 zł:
57 zł: 1.000
47 zł: 800
42 zł:
Zgon dziecka K= 6 miesięcy
60 zł:
57 zł: 5.000
47 zł:
42 zł:
Zgon rodzica, teścia K= 6 miesięcy
60 zł:
57 zł: 2.000
47 zł: 1.650
42 zł: 1.540
Zgon rodzica, teścia w wypadku
60 zł:
57 zł: 2.500
47 zł: 2.500
42 zł:

Inne warianty Ubezpieczeń


Jeżeli jesteś osobą obsługującą ubezpieczenia w swojej firmie, agentem, brokerem, doradcą ubezpieczeniowym i chciałbyś z nami współpracować, skontaktuj się klikając tutaj.


Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach I wariantu ubezpieczenia jest UNIQA TU Na Życie S.A.

Wariant II, III i IV  – TUnŻ Warta SA

K – Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Stawka za pobyt w szpitalu dotyczy – pierwszych 15 dni pobytu, następne dni – 50% wartości,  (max 90 dni)

Uwagi:
Dla żadnego wariantu nie są wymagane badania lekarskie.

Należy natomiast podpisać „Oświadczenie”, tej treści:

Oświadczam, że w dniu podpisania niniejszej deklaracji:
a) nie przebywam oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania niniejszej deklaracji nie przebywałem/am na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych i górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków oraz zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np.dziecko,małżonka),
b) nie przebywam w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo–leczniczym i innej podobnej placówce,
c) nie posiadam orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
.