Zakres wariantów UNIQA

Wysokości i zakresy świadczeń wypłacane przy zdarzeniu ubezpieczeniowym w zależności od wybranej składki - Polisa Rodzinna UNIQA:

Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
62 zł: 150.000
56 zł: 90.000
48 zł: 84.000
40 zł: 78.000
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
62 zł: 100.000
56 zł: 90.000
48 zł: 84.000
40 zł: 50.000
Zgon ubezpieczonego z powodu udaru mózgu lub zawału sercaK= 6 miesięcy
62 zł: 75.000
56 zł: 60.000
48 zł: 56.000
40 zł: 53.000
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy
62 zł: 100.000
56 zł: 90.000
48 zł: 84.000
40 zł: 50.000
Zgon ubezpieczonego K= 6 miesięcy
62 zł: 50.000
56 zł: 30.000
48 zł: 28.000
40 zł: 25.000
Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku za 1 procent uszczerbku
62 zł: 500
56 zł: 375
48 zł: 350
40 zł: 150
Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu lub zawału serca za 1 procent uszczerbku
62 zł: 500
56 zł: 375
48 zł: 350
40 zł: 150
Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
62 zł: 20.000
56 zł: 15.000
48 zł: 7.000
40 zł: 7.000
Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku
62 zł: 100 za jeden dzień pobytu
56 zł: 100 za jeden dzień pobytu
48 zł: 100 za jeden dzień pobytu
40 zł: 100 za jeden dzień pobytu
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu poddania się leczeniuK= 3 miesięce
62 zł: 50 za jeden dzień pobytu
56 zł: 50 za jeden dzień pobytu
48 zł: 40 za jeden dzień pobytu
40 zł:
Ciężkie zachorowanie K= 6 miesięcy
62 zł: 5.000
56 zł: 3.750
48 zł: 3.500
40 zł: 3.500
Zgon współmałżonka (partnera) K= 6 miesięcy
62 zł: 10.000
56 zł: 9.000
48 zł: 8.400
40 zł: 7.700
Zgon współmałżonka (partnera) w wyniku nieszczęśliwego wypadku
62 zł: 20.000
56 zł: 18.000
48 zł: 16.800
40 zł: 15.400
Urodzenie się żywego dziecka K= 10 miesięcy
62 zł: 1.000
56 zł: 750
48 zł:
40 zł:
Zgon rodzica, teścia K= 6 miesięcy
62 zł: 2.000
56 zł: 1.650
48 zł: 1.540
40 zł: 1.000
wymagana Ankieta Medyczna
62 zł: TAK
56 zł:
48 zł:
40 zł:

Inne warianty Ubezpieczeń


Jeżeli jesteś osobą obsługującą ubezpieczenia w swojej firmie, agentem, brokerem, doradcą ubezpieczeniowym i chciałbyś z nami współpracować, skontaktuj się klikając tutaj.


Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach wariantów ubezpieczenia jest UNIQA TU Na Życie S.A.

K – Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Stawka za pobyt w szpitalu dotyczy – pierwszych 15 dni pobytu, następne dni – 50% wartości,  (max 90 dni)

Uwagi:
Dla żadnego wariantu nie są wymagane badania lekarskie

Należy natomiast podpisać „Oświadczenie”, z którego treścią można zapoznać się tutaj:

Uwaga !

Dla wariantu ze składką 62 zł – należy dodatkowo wypełnić Ankietę Medyczną (kliknij tu aby pobrać)