Wysokości i zakresy świadczeń wypłacane przy zdarzeniu ubezpieczeniowym w zależności od wybranej składki.

Składka miesięczna w zł

62*

76

50

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

150.000

210.000

120.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100.000

140.000

80.000

Zgon z powodu udaru mózgu lub zawału serca (karencja 6 m-cy)

75.000

140.000

70.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy

100.000

140.000

80.000

Zgon (karencja 6 m-cy)

50.000

70.000

40.000

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

500

500

400

Trwały uszczerbek w wyniku udaru mózgu lub zawału serca (za 1% uszczerbku)

500

-

-

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

20.000

50.000

8.000

Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień pobytu)

100

180

120

Pobyt w szpitalu w celu leczenia (za 1 dzień pobytu) (karencja 3 m-ce)

50

80

60

Pobyt w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego (za 1 dzień pobytu)

100

180

120

Pobyt w szpitalu z powodu udaru lub zawału (za 1 dzień pobytu)

100

80

60

Poważne zachorowanie (karencja 6 m-cy)

5.000

10.000

8.000

Zgon współmałżonka /partnera (karencja 6 m-cy)

10.000

-

-

Zgon współmałżonka /partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10.000

-

-

Urodzenie się żywego dziecka (karencja 10 m-cy)

1.000

-

-

Zgon rodzica ubezpieczonego (karencja 6 m-cy)

2.000

-

-

Zgon rodzica ubezpieczonego w wyniku wypadku

2.000

-

-

wnwnwn

Zakładem ubezpieczeń, który gwarantuje ochronę ubezpieczeniową w ramach wariantów ubezpieczenia jest UNIQA TU Na Życie S.A.

Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Stawka za pobyt w szpitalu dotyczy – pierwszych 15 dni pobytu, następne dni – 50% wartości,  (max 90 dni)

Dla żadnego wariantu NIE są wymagane badania lekarskie, należy natomiast we wniosku podpisać „Oświadczenie” tej treści:

Wariant ze składką 62 zł

Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1. Obecnie nie choruję, ani w przeszłości nie chorowałam/em i nie została u mnie rozpoznana żadna z wymienionych chorób:
zawał ,stenocardia/choroba wieńcowa, wady serca, tętniak, nadciśnienie tętnicze, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, pylica, gruźlica, udar, wylew, choroba Parkinsona, zapalenie stawów (RZS, ZZSK), endoproteza stawu biodrowego, rwa kulszowa, białaczka, nowotwór złośliwy, AIDS ( w tym zakażenie HIV), niewydolność nerek, cukrzyca, hiperlipidemia, hipercholesterolemia , hipertrójglicerydemia, dna moczanowa, niewydolność wątroby, żółtaczka w tym WZW typu A,B,C; depresję, schizofrenię.
2. Nie mam orzeczonej niepełnosprawności i nigdy nie przebywałam/em na rencie.
3. Nie przebywałam w ciągu 3 ostatnich lat na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem ciąży).

Warianty ze składką 134, 76, 50 zł

oświadczam, że:
1. przez ostatnie 5 lat nie rozpoznano u mnie: choroby serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego przekraczającego 160/100, udaru mózgu, epilepsji, niedowładu, choroby nerek, choroby psychicznej, cukrzycy, choroby wątroby, choroby reumatycznej, stwardnienia rozsianego, choroby zakaźnej,szczególnie WZW typu B, typu C, HIV, guza, nowotworu:
2. Nie przebywam w szpitalu i nie planuję hospitalizacji ani leczenia operacyjnego.
3. Nie przebywałem(am) w ciągu 3 ostatnich lat na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem ciąży, porodu, leczenia prostych – bez powikłań; złamań, skręceń lub zwichnięć).
4. Nie mam orzeczonej niezdolności do pracy ani samodzielnej egzystencji.

* wniosek do wariantu ze składką 62 zł zawiera dodatkowo Ankietę Medyczną, której wypełnienie jest w tym wariancie obligatoryjne. Z treścią Ankiety Medycznej można zapoznać się tutaj