Zakres świadczeń i kwoty wypłacane przy zdarzeniu ubezpieczeniowym w

Pakiecie Ochronnym UNIQA ze składką 134 zł miesięcznie.

Składka miesięczna 134 zł

karencja

Świadczenie zł

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

350.000

Zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku

210.000

Zgon z powodu udaru mózgu lub zawału serca6 m-cy

140.000

Zgon6 m-cy

70.000

Trwały uszczerbek w wyniku nieszczęśliwego wypadku (za 1% uszczerbku)

500

Trwała i całkowita niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku

45.000

Pobyt w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku (za 1 dzień pobytu)

120

Pobyt w szpitalu w celu leczenia (za 1 dzień pobytu)3 m-ce

60

Pobyt w szpitalu z powodu NW komunikacyjnego (za 1 dzień pobytu)

220

Pobyt w szpitalu na OIOM/OIT

500

Poważne zachorowanie6 m-cy

15.000

Sanatorium6 m-cy

500

Zgon rodziców ubezpieczonego6 m-cy

2.000

Operacja medyczna3 m-ce

300-1500

Rekonwalescencja3 m-ce

250

Świadczenia opiekuńcze
/ e dla Ubezpieczonego oraz
jego rodziny

3.000

Śmierć współmałżonka na skutek wypadku

20.000

Śmierć współmałżonka6 m-cy

7.000

Uszczerbek lub uszkodzenie ciała małżonka na skutek wypadku (za 100% uszczerbku)

20.000

Pobyt współmałżonka w szpitalu na skutek wypadku kom. (za 1 dzień pobytu)

160

Pobyt współmałżonka w szpitalu na skutek wypadku (za 1 dzień pobytu)

60

Pobyt współmałżonka w szpitalu (za 1 dzień pobytu)3 m-ce

30

Pobyt współmałżonka w szpitalu OIOM/OIT (za 1 dzień pobytu)

500

Poważne zachorowanie współmałżonka3 m-ce

5.000

Śmierć dziecka na skutek wypadku

10.000

Śmierć dziecka

5.000

Pobyt dziecka w szpitalu na skutek wypadku kom. (za 1 dzień pobytu)

160

Pobyt dziecka w szpitalu na skutek wypadku (za 1 dzień pobytu)

60

Pobyt dziecka w szpitalu (za 1 dzień pobytu)3 m-ce

30

Poważne zachorowanie dziecka3 m-ce

15.000

Urodzenie żywego dziecka10 m-cy

1.700

Urodzenie dziecka wymagającego leczenia (Argar 1-4 pkt)10 m-cy

3.200

Urodzenie dziecka wymagającego leczenia (Argar 5-8 pkt)10 m-cy

2.700

Urodzenie martwego noworodka6 m-cy

3.000

Śmierć rodziców ubezpieczonego na skutek wypadku

3.000

Śmierć rodziców/teściów ubezpieczonego6 m-cy

2.000

wn

Karencja – brak ochrony w miesiącach od rozpoczęcia ubezpieczenia

Za pobyt w szpitalu uważa się – 1 dzień w przypadku obrażeń ciała, 4 dni w przypadku choroby lub ciąży (wyłączając poród fizjologiczny),  10 dni w przypadku powikłań poporodowych .(Maksymalnie za 180 dni)

NIE są wymagane badania lekarskie

We wniosku należy złożyć jedynie oświadczenie o treści;

oświadczam, że:
1. przez ostatnie 5 lat nie rozpoznano u mnie: choroby serca, niewydolności krążenia, nadciśnienia tętniczego przekraczającego 160/100, udaru mózgu, epilepsji, niedowładu, choroby nerek, choroby psychicznej, cukrzycy, choroby wątroby, choroby reumatycznej, stwardnienia rozsianego, choroby zakaźnej,szczególnie WZW typu B, typu C, HIV, guza, nowotworu:
2. Nie przebywam w szpitalu i nie planuję hospitalizacji ani leczenia operacyjnego.
3. Nie przebywałem(am) w ciągu 3 ostatnich lat na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni (za wyjątkiem ciąży, porodu, leczenia prostych – bez powikłań; złamań, skręceń lub zwichnięć).
4. Nie mam orzeczonej niezdolności do pracy ani samodzielnej egzystencji.

Umowa może być zawarta przez osobę, która ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 55 roku życia.