Polisy na życie

Ubezpieczenie na życie - kliknij - "Zobacz więcej"

Wypłata z tytułu śmierci (NNW kom)
60 zł: 240.000 zł
57 zł: 150.000 zł
47 zł: 90.000 zł
42 zł: 84.000 zł
Zgon
60 zł: 100.000 zł
57 zł: 50.000 zł
47 zł: 30.000 zł
42 zł: 28.000 zł
Uszczerbek
60 zł: 100 zł za 1%
57 zł: 570 zł za 1%
47 zł: 425 zł za 1%
42 zł: 370 zł za 1%
Niezdolność do pracy
60 zł:
57 zł: 20.000 zł
47 zł: 15.000 zł
42 zł: 8.000 zł
Urodzenie dziecka
60 zł:
57 zł: 1.000 zł
47 zł: 800 zł
42 zł:
Ciężkie zachorowania
60 zł:
57 zł: 5.500 zł
47 zł: 4.000 zł
42 zł: 3.800 zł
Max wiek przystąpienia
60 zł: do 57 roku
57 zł: do 57 roku
47 zł: do 57 roku
42 zł: do 57 roku