ubezpieczenie na życie online

Ubezpieczenie na życie na każdym etapie życia?

Prawdopodobnie wiele razy w życiu mówiono ci, że ważne jest aby wyznaczać sobie cele. Aby zawsze „mieć plan”. Ten pomysł wbija się w głowy ludzi na poziomie edukacji, kariery, a nawet planów rodzinnych. Czy ma to też odniesienie do ubezpieczenia na życie?

Dla większości ludzi ubezpieczenie na życie to zadanie, które „zrobię to na pewno któregoś dnia”, albo jako rzecz „zrobiona”, którą już dokonano i raczej zbyt często jej już nie rozważamy. Obie koncepcje są niewłaściwe. Powinieneś zacząć myśleć o ubezpieczeniu na życie jako ewoluującym i stałym elemencie twojego ogólnego planu.

Na początek pomogę Ci rozważyć jaką rolę może odegrać ubezpieczenie w kluczowych momentach Twojego dorosłego życia. Nie zawsze możesz go potrzebować lub potrzebujesz tego nie zawsze w ten sam sposób, ale ubezpieczenie na życie może pomóc na wszystkich etapach naszego życia.

Ubezpieczenie na życie w wieku 20 i 30 lat

Jest to okres, w którym przyzwyczajasz się do życia w „prawdziwym świecie”, więc zrozumiałe jest, że ubezpieczenie na życie nie jest priorytetem. Jednak docenienie tego, jak to działa, może pomóc uniknąć popełnienia kluczowych błędów, które mogą mieć znaczenie dla Ciebie w przyszłości.

Jaki rodzaj ochrony powinni otrzymać millenialsi i starsze pokolenie „Z”? Dla większości najlepszym rozwiązaniem jest terminowe ubezpieczenie na życie. Terminowe ubezpieczenie na życie jest prostym i najtańszym rodzajem ubezpieczenia na życie i pozwala na dostosowanie polisy. Terminowe ubezpieczenie na życie zapewnia ochronę przez określony czas lub „okres” (zazwyczaj 10-30 lat) i ma na celu ochronę osób pozostających na Twoim utrzymaniu poprzez pokrycie wydatków lub utraconych dochodów związanych ze śmiercią w tym okresie. Termin wybierasz na podstawie tego, ile lat potrzebujesz dla ochrony swojej rodziny.

Ubezpieczenie na życie w wieku 40 i 50 lat

W tym momencie prawdopodobnie zarobiłeś już więcej aktywów, które mogą obejmować kredyt hipoteczny, stały debet lub nawet zwiększające się zadłużenie na karcie kredytowej oraz osoby na utrzymaniu. W postaci dzieci i starzejących się rodziców na emeryturze. Chcesz mieć pewność, że Twoja rodzina jest pod opieką w obu tych przypadkach.

Ubezpieczenie na życie może i powinno ewoluować wraz ze zmianą Twoich potrzeb. Na przykład nowa rodzina może rozważyć krótkoterminowe ubezpieczenie, aby uzyskać oszczędności w tym wczesnym okresie. Jeśli jesteś zainteresowany bardziej długoterminowym planowaniem lub jeśli przewidujesz bieżące potrzeby w zakresie opieki nad dzieckiem – na przykład w przypadku specjalnych potrzeb – może się okazać, że stałe ubezpieczenie najlepiej pasuje do Twojej sytuacji.

Ogólnie jest to okres, w którym zaczynasz podsumowywać swoje rodzinne cele i plany. Często pojawia się pytanie, czy oboje rodzice potrzebują ubezpieczenia na życie. Jeśli jeden z rodziców planuje zostać w domu i opiekować się dzieckiem lub dziećmi w pełnym wymiarze godzin, może być słuszne założenie, że tylko główny żywiciel rodziny będzie potrzebował ubezpieczenia. Ale weź pod uwagę usługi, które zapewnia rodzic pozostający w domu. W przypadku jego przedwczesnej śmierci, czy pozostałego przy życiu rodzica stać będzie aby zapłacić, np. za usługi opieki nad dziećmi? Ubezpieczenie może również pomóc pozostałemu przy życiu rodzicowi w pokryciu kosztów i wydatków podczas radzenia sobie z zawalonym życiem.

Ubezpieczenie na życie w wieku 60 lat i później

W tym momencie możesz rozważać przejście na emeryturę. Twoje dzieci (jeśli zdecydowałeś się założyć rodzinę) mogą być dorosłe i zakładać własne rodziny, a Ty możesz nie widzieć już potrzeby ubezpieczenia na życie.

Na tym etapie życia należy skupić się na zabezpieczeniu majątku. Ubezpieczenie na życie może pomóc w spłacie wszelkich pozostałych długów, aby nie zostały one przeniesione na Twoich bliskich. Testament nie może zostać zrealizowany, dopóki ewentualny dług nie zostanie spłacony. W niektórych przypadkach wypłata z polisy sama w sobie może stać się spadkiem dla dziecka lub wnuka, jeśli istnieje jakakolwiek niepewność co do kondycji finansowej majątku.

Kiedy masz 60 lub więcej lat i szukasz najlepszej opcji ubezpieczenia, ważne jest, aby postawić sobie pytanie, czy ubezpieczenie na życie jest nadal koniecznym zakupem. Jeśli nie masz bliskich, którzy są od Ciebie zależni finansowo i masz oszczędności na wydatki związane z pochówkiem, prawdopodobnie ubezpieczenie nie jest Ci niepotrzebne. Jeśli jednak nadal masz osoby na utrzymaniu, lub chcesz zapewnić fundusze na planowanie końca życia, terminowe ubezpieczenie na życie może być również dobrym rozwiązaniem, aby zapewnić ochronę na ten trudny finansowo okres.

droga w parku jesien

Żadna ścieżka życia nie jest liniowa. I nie musisz planować swojego życia w wieku 20 lat, aby zoptymalizować ubezpieczenie na życie. Musisz tylko uczynić to częścią swojego planu. Pracuj nad i z tym. Ewoluuj obok niego. I używaj go na każdym etapie, aby zapewnić sobie i swoim bliskim to, co najlepsze.